ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΟΧΟΥ Φ5

2.10

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΟΧΟΥ Φ5

2.10

Στέλεχος τροχού φ5

Περιγραφή

Στέλεχος τροχού φ5.