Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2310 77 57 65

ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ
H SOLO PRO οραματίζεται να γίνει η Ελληνική Εταιρία  πρότυπο σε τοπικό και διεθνές περιβάλλον:

α) για την αδιαπραγμάτευτη ανώτερη ποιότητα των προϊόντων της,

β) τις βέλτιστες  πρακτικές της στην ανάπτυξη της δυναμικής των συνεργατών της και

γ) την υιοθέτηση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα τις εξασφαλίζουν την διαφορετικότητα και την μοναδικότητα στο κλάδο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ανάπτυξη μιας εταιρείας με αξίες και κοινωνικό πρόσωπο, που θα δραστηριοποιείται με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στους πελάτες της, στο περιβάλλον και στη κοινωνία. Μια εταιρία που θα αφουγκράζεται τις επιθυμίες των πελατών της, θα δρα συλλογικά και υπεύθυνα απέναντι σε αυτούς και στο περιβάλλον που θα δραστηριοποιείται.

AΠΟΣΤΟΛΗ

Η εταιρική αποστολή της εταιρίας «μετουσιώνεται» για την επίτευξη του οράματός της μετουσιώνεται επάνω σε τρεις άξονες:

Α) Πελατοκεντρική αντίληψη και οργάνωση με συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της με επαγγελματικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας.

Β) Υιοθέτηση  δράσεων για ανάπτυξη των πελατών της

Γ) Την οικολογική συνείδηση και ευαισθησία, που χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της εταιρίας σύμφωνα με φιλικές προς το περιβάλλον αρχές και κανόνες.