Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2310 77 57 65

MENTORING

MENTORING

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί  μία δημιουργική, διαδραστική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ έμπειρων πιστοποιημένων στο mentoring στελεχών της εταιρίας SOLO PRO και των νέων επαγγελματιών που ξεκινούν την σταδιοδρομία τους στη κομμωτική.

Στη σχέση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και δέσμευση, ο έμπειρος μέντορας καθοδηγεί, υποστηρίζει, συμβουλεύει αλλά και προκαλεί τον καθοδηγούμενο ώστε να επιτύχει τους στόχους του στο συγκεκριμένο τομέα που έχει επιλέξει.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί κοινή προσπάθεια και μία ειλικρινή, θετική και εποικοδομητική σχέση ανάμεσα στην εμπειρία της επιχείρησης (Μέντορα) και τον λιγότερο έμπειρο νέο επαγγελματία ώστε η απόδοση του να βελτιωθεί μέσα από:

  • Την παρακίνηση και την ενθάρρυνση του
  • Από την εμπειρία του μέντορα και κατ΄επέκταση της επιχείρησης.
  • Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την αναγνώριση των δυνατοτήτων του
  • Την επίτευξη συγκεκριμένων, ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.
  • Την αφομοίωση γνώσης και της οργάνωσης της δουλειάς του.
  • Την αξιολόγηση της δουλειάς του.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εταιρία ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους πελάτες που συνεργάζονται με την SOLO PRO και επιθυμούν να δημιουργήσουν την νέα επιχείρησή τους ή να βελτιώσουν την πορεία της υπάρχουσας.