Δοχείο αποστείρωσης

26.55

Δοχείο αποστείρωσης

26.55

Περιγραφή

Γυάλινο δοχείο αποστείρωσης